Dolors Sabater, conjuntament amb els regidors i regidores del seu grup municipal, ha fet balanç del mes després de la moció de censura que va interrompre el «govern del canvi» de l’ajuntament de Badalona.

Segons Sabater, la paràlisi que ha provocat la moció de censura no només ha aturat projectes per Badalona sinó que també ha provocat la regressió de conquestes socials que van caracteritzar el seu govern. Al proper Ple, ha avançat, es portarà a aprovació el pagament avançat de deute, acatant la llei Montoro, en comptes de destinar-ho a inversió social. De fet, un acord de Ple de l’octubre de 2017 comprometia a l’ajuntament a destinar els romanents de tresoreria a l’adquisició d’un parc públic d’habitatge.

L’any passat Badalona va ser referent entre els ajuntaments del canvi per desafiar la Llei Montoro, que obliga a avançar el pagament de deute als bancs en lloc de reinvertir els romanents en projectes i serveis a la ciutadania. El govern encapçalat per Dolors Sabater va aconseguir fer una reserva de 8 milions destinats íntegrament a habitatge.

«Lamentem profundament que l’ajuntament de Badalona torni a estar al servei de la banca, seguint el guió marcat per Rajoy i Montoro», ha dit Sabater. «Nosaltres tenim molt clar al servei de qui estem, de totes les persones, sense privilegis ni discriminacions», i ha continuat que «ja temíem que la moció de censura provocaria un retrocés en la remuntada que estava vivint la ciutat».

 

Un mes després de la moció de censura local

Fent balanç d’aquest mes Dolors Sabater i Guanyem Badalona en Comú han insistit en alguns dels temes que més els hi preocupen i que s’han aturat: el seguiment del pressupost participatiu, les contractacions d’obres, els projectes de convivència i les reunions de treball amb la comunitat educativa. També recorden que encara es desconeix el pacte secret de moció de censura entre PP, PSC i C’s, ni quines mesures contempla el «pla de xoc».

«No ens cansarem d’insistir que cal aprovar el nou pressupost que vam deixar redactat perquè els projectes no són de cap signe polític sinó que són de la ciutat», ha acabat Sabater, «vetllarem perquè la remuntada no s’aturi i la puguem reprendre a partir del maig de 2019».

Share This