Com a part del nostre compromís de transparència, en aquest apartat anirem publicant els diferents balanços econòmics de Guanyem Badalona en Comú
Balanç 2015
INGRESSOS IMPORT %
Donacions càrrecs electes (excedent de sou) 14992.51 0.33399999999999996
Aportacions membres de ple dret 4228.00 0.094
Aportacions campanya 2015 017209.75 0.38299999999999995
Aportacions administracions públiques 08448.30 0.188
Total 044878.30
 
DESPESES IMPORT %
Projecte Ateneu Carme Claramunt 5106.42 0.114
Gestoria 050 0.001
Serveis bancaris 0357 0.008
Participació en esdeveniments 075 0.002
Assemblees 0210 0.005
Despeses electorals campanya 2015 023570.37 0.525
Provisió despeses electorals 2019 01232.04 0.027000000000000003
Pot Comú 014277.73 0.318
Total 044878.56
 
Share This