Com a part del nostre compromís de transparència, en aquest apartat anirem publicant els diferents balanços econòmics de Guanyem Badalona en Comú
Balanç 2015
INGRESSOS IMPORT %
Donacions càrrecs electes (excedent de sou) 14992.51 0.33399999999999996
Aportacions membres de ple dret 4228.00 0.094
Aportacions campanya 2015 017209.75 0.38299999999999995
Aportacions administracions públiques 08448.30 0.188
Total 044878.30
 
DESPESES IMPORT %
Projecte Ateneu Carme Claramunt 5106.42 0.114
Gestoria 050 0.001
Serveis bancaris 0357 0.008
Participació en esdeveniments 075 0.002
Assemblees 0210 0.005
Despeses electorals campanya 2015 023570.37 0.525
Provisió despeses electorals 2019 01232.04 0.027000000000000003
Pot Comú 014277.73 0.318
Total 044878.56
 
Balanç 2016

INGRESSOS IMPORT %
Donacions càrrecs electes (excedent de sou) 52.391,81 86.7%
Excedent de sou (ajuntament) 33.892,81 56,1%
Dietes supramunicipals 18.499,00 30,6%
Aportacions membres de ple dret 7.546,00 12,4%
Altres ingressos 1.071.15 1.8%
Aportacions administracions públiques (estatal) -536,40 -0,9%
Total 60.417,56
 
DESPESES IMPORT %
Projecte Ateneu Carme Claramunt 17708.12 0.29309999999999997
Gestoria 379.75 0.0063
Serveis bancaris 758.54 0.0126
Provisió despeses electorals 2019 2112.08 0.035
Imprevistos 640 0.0106
Pot Comú. Primera convocatòria 16000 0.2648
Pot Comu. Segona convocatòria (provisió) 22819.07 0.37770000000000004
Total 60417.56
 

INGRESSOS IMPORT %
Subvenció Ajuntament 22243.16 1
Total 22243.16
DESPESES IMPORT %
Comunicació 13828.36 0.614
Despeses institucionals 8414.80 0.525
Total 22243.16
 

Share This