El primer de maig de 2016, dia internacional del treball, Guanyem Badalona manifesta que és necessari un nou marc de drets laborals i socials que garanteixi feina i unes condicions de vida dignes per a la classe treballadora.

L’enriquiment il·lícit d’una minoria ha provocat un augment de la pobresa i les desigualtats, l’exili de moltes persones que fugen de la guerra i de la fam, sindicalistes i activistes d’arreu que han estat assassinats, que pateixen persecució i presó.

Aquesta minoria inspira les polítiques que han castigat el mercat de treball amb pèrdua d’ocupació, augment de l’atur i increment de la precarietat laboral i que ha avalat un seguit de reformes que han aprofundit en la desregulació laboral, han eliminat el dret a la negociació col·lectiva, han fomentat la temporalitat, han facilitat l’abaratiment dels acomiadaments i han eliminat les garanties de protecció de la classe treballadora.

Unes polítiques que han empitjorat la situació de les dones i han fet créixer la bretxa salarial -gairebé un 67% de les persones que cobren el salari mínim són dones−; han generat taxes d’atur entre les persones joves de 16 a 24 anys de prop del 50%, i han deixat més del 30% de les persones en atur sense cap prestació o ajuda pública.

L’aprovació de la mal anomenada llei de seguretat ciutadana, coneguda com a llei mordassa, ha estat, així mateix, un atac directe als drets fonamentals. Ha restringit i limitat els drets de reunió i manifestació, i ha imposat sancions i multes que castiguen la discrepància i la lluita democràtica. Els treballadors i treballadores i delegats i delegades sindicals també han vist com se’ls aplicava el Codi penal per exercir el legítim dret a vaga.

Per això cal un nou marc de drets laborals basats en els principis d’un Estat social i en el reconeixement del treball com a eix fonamental dels drets de la ciutadania, cal promoure la plena ocupació de qualitat i el reconeixement dels drets sindicals i el ple exercici dels drets d’expressió, reunió, associació, vaga i organització de la classe treballadora.

Cal frenar la devaluació salarial i recuperar el poder adquisitiu dels salaris, incrementar la protecció social, implementar la renda garantida de ciutadania per combatre l’exclusió i les desigualtats i millorar la qualitat i l’accés a la jubilació.

Cal desenvolupar la llei d’igualtat, reduir la bretxa salarial i la precarietat laboral que afecta especialment les dones. Cal que el treball reproductiu i de cures sigui valoritzat i reconegut com a necessari per al benestar de les persones i pel sosteniment de la vida i per tant compartit pel conjunt de la societat i els poders públics.

Cal garantir una sanitat pública que treballi per a la salut de la població, que prioritzi la prevenció i minimitzi els riscos, una educació pública de qualitat per a tota la ciutadania basada en l’equitat i la igualtat d’oportunitats, uns recursos suficients per a les persones dependents que els millorin la qualitat de vida.

Reclamem la retirada del TTIP i la no ratificació del CETA, perquè amenacen els drets socials i laborals dels treballadors i treballadores.

Denunciem l’acord il·legal signat entre la Unió Europea i Turquia perquè atempta contra els drets i la dignitat de les persones, i les guerres i la violació dels drets laborals i de ciutadania allà on es produeixin.

Fem sentir la nostra veu. Mobilitzem-nos!

Visca el Primer de Maig

Share This