Els grups de l’oposició denuncien en un comunicat que s’ha donat per finalitzat el contracte del Sr. Ramón Sanahuja i Vélez, com a gerent del Consorci Badalona Sud, sense cap alternativa ni avís en un termini prudencial, deixant el Consorci en una situació d’extrema feblesa. 

Ahir amb data 20/10/2020 el Consorci de Badalona Sud comunicava, que la durada estipulada a l’acord de nomenament provisional de gerent del Sr. Ramón Sanahuja i Vélez de data 30/01/2020, i al contracte individual d’alta direcció de data 03/02/2020 havia arribat a la seva finalització, una vegada transcorreguts els sis mesos de la seva durada, ampliats en els terminis corresponents a la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia del COVID-19.

El comunicat de l’ajuntament agraeix els serveis prestats pel Sr. Ramón Sanahuja i Vélez com a gerent del Consorci Badalona Sud i expressa les raons de la no renovació del contracte. L’objectiu que s’hi esmenta, és d’evitar traves burocràtiques per al pagament de les nòmines dels treballadors. Això seria degut als problemes que causaria que el fins ara gerent es mantingués al capdavant del consorci.

Tots els grups de l’oposició coincideixen que els problemes burocràtics es resoldrien mantenint a Sanahuja al càrrec. S’han mostrat desconcertats davant l’anunci d’ahir a la nit i han pogut confirmar que es tracta d’una decisió presa d’esquenes a la Generalitat de Catalunya. Sospiten de que es tracta d’una decisió política del govern d’abandonament del consorci de Badalona sud.
Segons comuniquen consorci Badalona Sud es troba en un estat d’abandonament i extrema feblesa, i el govern municipal no havia advertit l’extinció del contracte del seu gerent. Davant aquesta situació els grups de l’oposició exigeixen una rectificació al govern d’Albiol. Demanen que es torni a contractar a Ramón Sanahuja i Velez tenint en compte el perfil professional i el treball directiu realitzat durant aquest temps. També posen èmfasi en la situació de deixadesa del consorci i demanen que es mantinguin els llocs de feina dels seus treballadors.

Share This