Mercè Cabrera

Mercè Cabrera. Candidata #7 Professional sector serveis

En la línia de l’article de David Guerrero, president de FAMPAS Badalona, la nostra formació, Guanyem Badalona en Comú, no té cap interès a oferir presents en forma de globus, caramels o altres objectes atractius per fer que la ciutadania s’interessi en les nostres propostes de ciutat. Com que nosaltres estem convençuts que s’ha de canviar la manera de fer política, no volem entrar en aquest tipus de petits suborns per comprar voluntats. Volem convèncer amb la força de les idees, però idees possibles d’assolir i no cortines de fum per aconseguir un grapat de vots.

En aquest sentit, i per respondre a la qüestió plantejada pel David, nosaltres, en matèria d’educació, subscrivim el conjunt de propostes plantejades per FAMPAS durant la sessió de presentació del passat 3 de març.

Apostem clarament per l’escola pública i de qualitat, que és la que possibilita una societat més equilibrada, sostenible, justa i és la que pot garantir la igualtat de drets i d’oportunitats.

Crearem a tota la ciutat Districtes Educatius on ha de participar tota la comunitat educativa (mestres, AMPA, famílies) però també agents educatius, associacions de veïns i altres. S’encarregaran de vertebrar el model educatiu per fer de Badalona una ciutat educadora per acabar confluint en el Consell Educatiu de la Ciutat.

Treballarem per abaratir el cost de les escoles bressol municipals, amb la voluntat que sigui un servei públic no gestionat per empreses privades, perquè es l’única manera de garantir la qualitat de l’educació en aquest primer cicle de l’educació infantil.

Volem garantir la gratuïtat total de l’escolarització, i per fer-ho possible, proposem, en primer lloc, dotar-nos d’una partida pressupostària suficient per portar a terme un programa de socialització i reutilització de llibres de text i material escolar i didàctic. Aquest programa de socialització ha d’estar consensuat amb la comunitat educativa, ha de garantir la continuïtat dels programes existents i ha de promoure’n l’inici de nous. En segon lloc, aconseguir què tots els alumnes sense excepció puguin gaudir de les sortides, colònies i altres activitats que estigui previst dur a terme, perquè no volem que la falta de recursos pugui ser un impediment per garantir la igualtat de drets i de oportunitats.

Realitzarem una auditoria de l’estat físic dels edificis escolars municipals (escoles d’infantil i primària, educació d’adults i educació especial) que contempli les inversions necessàries per millorar les seves instal·lacions, eliminar les barreres arquitectòniques i dotar-los dels espais necessaris per desenvolupar les seves activitats.

Pensem que des de l’Ajuntament s’han de gestionar directament els equipaments municipals (teatres, pavellons, sales dels centres cívics, piscina municipal, conservatori de música, etc.) i els materials necessaris per als seus esdeveniments, per tal que l’alumnat pugui disposar-ne de manera gratuïta.

És la nostra voluntat elaborar conjuntament amb tota la comunitat educativa el mapa escolar de la ciutat que contempli les diferents etapes educatives: infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i educació d’adults, i que potenciï l’educació pública. Resulta imprescindible detectar les necessitats d’escolarització a curt i mitjà termini i reclamar a la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb la comunitat educativa de la ciutat, la construcció dels instituts o instituts escola necessaris i les construccions de les escoles Montigalà, Port i Ventós Mir, l’institut Ventura Gassol i l’escola d’adults de Lloreda. També la rehabilitació de l’antiga escola Lola Anglada com un centre de secundària i la construcció d’un nou edifici per a l’escola d’educació especial de Can Barriga.

La nostra posició és ser bel·ligerants contra qualsevol intent de tancament d’ aules dels centres públics.

Aquestes són algunes de les nostres propostes que pensem que hem manifestat amb prou claredat perquè la ciutadania sàpiga, si ens vota, quina serà la nostra política en matèria educativa.

Share This