A Guanyem Badalona en Comú ens prenem molt seriosament la teva privacitat.
Les teves dades no serán cedides a ningú sense el teu consentiment exprés.

Els globus són una de les joguines clàssiques especialment atractives pels infants. Per les seves formes i colors, serveixen per a desenvolupar la seva creativitat i els estímuls sensorials. Per tot això, és habitual veure durant totes les campanyes electorals que diferents partits polítics utilitzen els globus com a material de propaganda. És habitual que s’instal·lin paradetes de carrer amb globus i que es regalin als infants que circulen pel carrer. Aquest fet comença a generar preocupació i darrerament han aparegut veus disconformes amb aquesta pràctica. L’any 2015, amb la campanya de les municipals ja apareixia algun article d’opinió al respecte i algunes cartes als diaris. L’objectiu de la preocupació és la utilització que es fa dels infants com a mitjà de propaganda, ja que els globus atrauen la seva atenció i els partits s’aprofiten d’això perquè les seves sigles i el seu color es vegin per tota la ciutat a mans d’uns infants i famílies que segurament l’últim que pretenen és servir de suport a una propaganda política. L’oferiment d’aquest material de propaganda a infants provoca, en moltes ocasions, discussions entre els progenitors amb els seus infants.

Si tenim en compte els tractats internacionals, a la Convenció sobre els Drets de l’Infant adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 es recull el dret de l’infant a la llibertat d’expressió, però a l’article 14.2 es refereix, explícitament, que les administracions “han de respectar els drets i els deures dels pares i, si convé, dels tutors legals, a dirigir l’infant en l’exercici del seu dret d’acord amb el desenvolupament de les seves facultats”.

Atenent la norma estatal vigent, concretament la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor en el seu article 5, trobem que per part de les administracions s’ha de protegir al menor de qualsevol acció interpretable com a “publicitat il·lícita”.

També és molt clara i explícita la Llei General de la Comunicació Audiovisual al seu article 7.3 posa límits als anuncis comercials, ja que aquests “no hauran de produir perjudici moral o físic als menors. En conseqüència tindran les següents limitacions:

a) No han d’incitar directament als menors a la compra o arrendament de productes o serveis aprofitant la seva inexperiència o credulitat.

b) No han d’animar directament als menors al fet que persuadeixin als seus pares o tercers perquè comprin béns o serveis publicitats.

c) No han d’explotar l’especial relació de confiança que els menors dipositen en els seus pares, professors, o altres persones”.

 

La Llei General de Publicitat també considera, al seu article 3, com a “publicitat il·lícita”: “La publicitat dirigida a menors que els inciti a la compra d’un bé o d’un servei, explotant la seva inexperiència o credulitat, o en la qual apareguin persuadint de la compra a pares o tutors”.

És obvi, per l’abans exposat, que el repartiment de material atractiu per als menors com són els globus inflables, es tracta d’un tipus de publicitat il·lícita regulada per Llei com és la publicitat subliminal o aquella que incita a menor a emprendre accions en contra de la seva voluntat.

Per tot això, i atenent a que l’ús cívic de l’espai públic és competència dels ajuntaments, proposem:

– Que el grups polítics representats a l’Ajuntament de Badalona es comprometin a no utilitzar globus com a material de propaganda ens les properes campanyes electorals.
– Instar al govern municipal a redactar una ordenança que reguli el regal d’aquest objecte serigrafiat amb marques comercials o polítiques per part d’organitzacions o empreses, amb la fi de protegir el dret dels infants.

Share This