Sous i dietes

Guanyem Badalona en Comú va ser la plataforma ciutadana pionera a la ciutat a l’hora d’intentar confeccionar un cartipàs en què el salari dels regidors i regidores no superés en 3,5 vegades el salari mínim interprofessional (SMI). La idea no va quallar a l’alinear-se la resta de forces polítiques del consistori badaloní. No obstant, els càrrecs electes de Guanyem, que dúiem aquesta proposta al nostre Codi ètic, tirarem endavant la nostra proposta.

Tant l’alcaldessa com els regidors i regidores de Guanyem Badalona en Comú cobren d’acord amb la referència de 3,5 cops l’SMI: 2.270 euros al mes. La diferència amb el sou ‘oficial’ obligat per la unió de PSC, PP, CiU i C’s, és aportada en forma de donacions (928 euros al mes l’alcaldessa i 650 de mitjana la resta de càrrecs) a Guanyem, que destinarà aquestes quantitats a fomentar projectes que promoguin la unitat popular a Badalona.

Així mateix, tampoc cobren les dietes que els corresponen com a membres d’organismes supramunicipals (Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Consell Comarcal del Barcelonès). En aquest cas, la quantitat no percebuda pels regidors/es fa un total de 27.564 euros anuals. S’està debatent, amb la resta de representants d’altres municipis, a què destinar aquestes dietes.

Dolors Sabater

Dolors Sabater

Alcaldessa de Badalona

Retribució exclusiva Ajuntament de Badalona: 3.181,39 €
Indemnitzacions per assistència (mensuals ordinàries) com a consellera de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: 145€ per comissió informativa + 265€ per consell metropolità
Sou net real segons Codi ètic: 2.270,10 €
José Téllez

José Téllez

3r tinent d'alcaldia i regidor de Badalona Democràtica

Retribució exclusiva Ajuntament de Badalona: 2.880,62 €
Indemnitzacions per assistència (mensuals ordinàries) com a conseller de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: 145€ per comissió informativa + 265€ per consell metropolità
Sou net real segons Codi ètic: 2.270,10 €

 

Laia Sabater

Laia Sabater

4a tinenta d'alcaldia i regidora de Badalona Educadora

Retribució exclusiva Ajuntament de Badalona: 2.880,62 €
Indemnitzacions per assistència (mensuals ordinàries) com a diputada de la Diputació de Barcelona: 390€ per comissió informativa + 850€ per consell metropolità
Sou net real segons Codi ètic: 2.270,10 €

 

Fatima Taleb

Fatima Taleb

Regidora de Participació

Retribució exclusiva Ajuntament de Badalona: 2.880,62 €
Sou net real segons Codi ètic: 2.270,10 €

 

Francesc Duran

Francesc Duran

Regidor d'Espais Públics

Retribució exclusiva Ajuntament de Badalona: 2.880,62 €
Indemnitzacions per assistència (mensuals ordinàries) com a conseller del Consell Comarcal del Barcelonès: 79€ per comissió informativa + 158€ per consell metropolità*
Sou net real segons Codi ètic: 2.270,10 €