Mesures per fomentar la transparència i el control democràtic de l’acció política, dins i fora l’Ajuntament. Desprofessionalització de la política. Poder popular.

Guanyem Badalona: Quin és el nostre codi ètic i per què el necessitem

Podem definir el codi ètic com la combinació de normes i premisses que regulen i donen suport organitzatiu a l’estructura de la candidatura rupturista. En el context de crisi sistèmica del sistema de partits, ens trobem amb la necessitat i obligació de capgirar les regles establertes, necessitem una nova manera de fer política. Necessitem canviar les relacions entre la ciutadania i els i les càrrecs electes, així com la forma en què aquests i aquestes exerceixen la funció pública. Una candidatura rupturista ha de tenir un marc normatiu i organitzatiu que faci desaparèixer la professionalització de la política, que trenqui amb les portes giratòries, el clientelisme, les cadenes de favors, etc. Totes les persones que formen part del projecte polític de “Guanyem Badalona” cal que es facin seva la necessitat individual i col·lectiva d’actuar amb actituds de respecte cap a la diversitat, amb un llenguatge no sexista, sense discriminació per raó de gènere, d’ètnia, etc.  

Qui pot optar a ser representant de la candidatura

Totes aquelles persones que es comprometin amb el codi ètic, i que la seva pràctica en el passat recent no entri en contradicció amb aquest codi. Qui ja ha estat vivint professionalment de la política (càrrecs electes i càrrecs de confiança) i no ha optat per fomentar la participació ciutadana ni la democràcia directa ni la transparència ni ha retut comptes ni ha apostat pel control democràtic, etc., no és la persona més adequada per representar aquesta nova forma de fer política que volem portar a terme. Volem aire nou, aire fresc en el panorama polític badaloní. L’elecció d’aquestes persones representants es farà a través d’un sistema participatiu obert on hi podran dir la seva totes les persones membres de “Guanyem Badalona”. Les candidates i candidats que vulguin participar en el procés de selecció de candidatures, mitjançant primàries obertes, així com els càrrecs electes i de confiança, hauran de presentar una declaració de béns actualitzada a l’entrada i la sortida dels seus càrrecs, justificant en el seu cas l’origen dels seus ingressos i/o patrimoni, juntament amb la signatura del compromís del codi ètic i del seu compromís de sotmetre’s al procediment participatiu de selecció de candidatures.
Share This