La política de la Generalitat en aquests darrers anys ha castigat durament l’escola pública amb la seva decisió de tancar línies de P-3 abans de l’inici de la preinscripció. Aquest fet ha suposat limitar l’oferta pública i ha provocat que moltes famílies no hagin pogut optar a una plaça pública a la que hi tenen dret.

Precisament, si entenem que l’escola pública ha d’actuar com element compensador de desigualtats, hem de posar tot el nostre afany a aconseguir que sigui una opció majoritària. Per això, des de Guanyem Badalona en Comú  el nostre compromís sempre ha estat potenciar i mantenir l’escola pública com a oferta prioritària. Només apostant per una escola pública de qualitat aconseguirem una societat més equilibrada i cohesionada.

Guanyem Badalona en Comú estem treballant  estretament amb la comunitat educativa de la ciutat perquè és la manera de poder abordar amb èxit els grans reptes educatius que tenim al davant. Així, el passat mes de desembre, amb el suport del Consell Escolar Municipal, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Centres Públics de Badalona (FAMPAS) va presentar una moció al Ple que va comptar amb el suport  de la majoria de grups municipals.

La moció que s’aprovarà avui esdevé un acord de ciutat en matèria d’educació perquè, entre altres qüestions, defensa fomentar la matrícula als centres públics, no tancar línies de P-3 a l’escola pública abans del període de preinscripció, abaixar la ràtio a les aules i instar al Govern de la Generalitat a presentar una oferta suficient de places públiques de secundària.

Aquest acord de ciutat ha implicat que l’actual Regidora de Badalona Educadora, juntament amb tota la comunitat educativa de la ciutat, hagin defensat aquests  principis davant el Departament d’Ensenyament.

No ha estat fàcil, ha implicat exercir pressió i mantenir-la, però el resultat ha estat doblement positiu. Per una banda no es tancaran les línies de P-3 a l’ensenyament públic abans de la preinscripció i, per l’altra  s’abaixaran la ràtio de 25 a 22 alumnes a un nombre important d’escoles públiques de la nostra ciutat. Aquestes  dues mesures contribuiran a potenciar la matriculació a l’escola pública i faran possible a aquelles famílies que no podien d’optar a una plaça pública de qualitat, que ara ho puguin fer.

Des de Guanyem Badalona en Comú sempre hem entès l’educació com un dret de ciutadania, per garantir la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la inclusió educativa. Per aquesta raó continuarem treballant perquè Badalona esdevingui una ciutat educadora amb la participació activa de tots els agents implicats.

En aquests moments també la nostra ciutat està molt a prop de convertir-se en Vila Groga. Es tracta d’una iniciativa impulsada pel moviment en defensa de l’escola pública de Badalona “Badalona es mou” que des del seu inici ha comptat amb el ple suport de Guanyem Badalona en Comú. Aquesta iniciativa és una clara i decidida defensa de l’escola pública de qualitat i de la immersió lingüística, que aposta per crear espais de reflexió, entre el Govern Municipal i el conjunt d’agents educatius i socials, sobre com ha de ser el model educatiu de la nostra ciutat.

Cal dir que algunes de les actuacions que proposa l’ideari de Vila Groga ja s’han començat a posar en marxa, com és la d’impulsar el Consell Escolar Municipal (CEM) com un espai de reflexió i diàleg sobre l’educació a la nostra ciutat. També s’està treballant en l’elaboració d’un Mapa Escolar que reculli totes les inquietuds dels diferents agents implicats, així com totes les etapes educatives, inclosa la postobligatòria i l’educació d’adults.

Un dels elements importants de l’ideari de Vila Groga que ha començat amb molta força aquest curs, ha estat l’aposta decidida per fomentar la matrícula en els centres públics liderada per la Regidoria de Badalona Educadora  amb la complicitat de la comunitat educativa.

La socialització de llibres i material escolar per a tots els centres de primària i secundària és un altre element central de l’Ideari de Vila Groga. Ja s’està començant  a treballar  una proposta conjunta entre la Regidoria de Badalona Educadora i la Comunitat Educativa per aconseguir que realment l’educació sigui universal i gratuïta per garantir la igualtat d’oportunitats.

Queden moltes més actuacions que haurem de continuar treballant durant els propers mesos. Actuacions a l’àmbit del lleure i l’educació no formal; el manteniment i l’adequació dels centres públics; la participació i el treball en xarxa; els ensenyaments artístics  i esportius   i la salut en relació amb l’educació; un Pla de mobilitat de ciutat i establir elements de coordinació entre ajuntaments veïns.

La suma de totes aquestes actuacions liderades per la Regidoria de Badalona Educadora i per la mateixa alcaldessa, conjuntament amb la Comunitat Educativa, ens portarà a convertir la nostra ciutat en Vila Groga. Per aconseguir-ho,  Guanyem Badalona en Comú té un paper molt important donat que el conjunt de dones i homes de Guanyem haurem de treballar per aconseguir que tot això sigui possible.

Share This